پێڕستی گوندەکانی پارێزگای سلێمانی

وتاری پێڕستی ویکیمیدیا
(ڕەوانەکراوە لە گوندەکانی پارێزگای سلێمانیەوە)

پارێزگای سلێمانی ناوەندی پارێزگا شاری سلێمانییە، لە ڕووی کارگێڕییەوە ١٥ قەزا و ٥٤ ناحیە و ٢٢٩١ گوند پێکھاتووە:[١][٢]

قەزای سلێمانیدەستکاری

قەزای سلێمانی (ناوەند)، پێکھاتووە لە ناحیەکانی بەکرەجۆ و بازیان و تانجەرۆ.[٣][٤][٥]

شارەدێی بەکرەجۆدەستکاری

لە ٧٨ گوند پێکھاتووە.

شارەدێی بازیاندەستکاری

لە ٥٨ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی تانجەرۆدەستکاری

لە ٧١ گوند پێکھاتووە:

قەزای شارباژێڕدەستکاری

ناوەندی قەزا شارۆچکەی چوارتایە.[٣][٤][٥]

شارباژێڕ ناوچەیەکی پارێزگای سلێمانییە کەوتۆتە باکوری ڕۆژھەڵاتییەوە. لەڕووی کارگێڕییەوە لە قەزای شارباژێڕ و ناحیەی چوارتا(ناوەند) و ناحیەی گاپیڵۆن و ناحیەی سیوەیل و ناحیەی زەلان و ناحیەی سیتەک پێکھاتووە، لەگەڵ ٢٠٣ گوند.

شارەدێی چوارتا(ناوەند)دەستکاری

لە ٣١ گوند پێکھاتووە.

شارەدێی سیوەیلدەستکاری

لە ٦٦ گوند پێکھاتووە و ناوەندی شارەدێکە گوندی باسنێیە.

شارەدێی گاپیڵۆندەستکاری

لە ٢٠ گوند پێکھاتووە.

شارەدێی زەلاندەستکاری

لە ٥١ گوند پێکھاتووە.

شارەدێی سیتەکدەستکاری

لە ٣٥ گوند پێکھاتووە.

قەزای ماوەتدەستکاری

شارەدێی ماوەت(ناوەند)دەستکاری

قەزای ماوەت، لە ناحییەی ناوەند پێکھاتووە.[٣][٤][٥]

لە ٧٧ گوند پێکھاتووە:

قەزای پێنجوێندەستکاری

ناوەندی قەزا شارۆچکەی پێنجوێنە، وە لە ١٨٨ گوند پێکھاتووە.[٣][٤][٥]

پێنجوێن ناوچەیەکە دەکەوێتە باکوری رۆژھەڵاتی پارێزگای سلێمانی، قەزای پێنجوێن پێکدینێت و شارۆچکەی پێنجوێن ناوەندی قەزایە، لە ناحییەکانی پێنجوێن(ناوەند) و گەرمک و ناڵپارێز پێکھاتووە.

شارەدێی پێنجوێن(ناوەند)دەستکاری

لە ٤٣ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی گەرمکدەستکاری

لە ٩٠ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی ناڵپارێزدەستکاری

لە ٥٥ گوندپێکھاتووە.

قەزای سەیدسادقدەستکاری

ناوەندی قەزا شارۆچکەی سەیدسادقە.[٣][٤][٥]

سەیدسادق ناوچەیەکی پارێزگای سلێمانییە کەوتۆتە ڕۆژھەڵاتییەوە. لەڕووی ئیدارییەوە لە قەزای سەیدسادق و ناحیەکانی سەیدسادق(ناوەند) و سرۆچک پێکھاتووە، لەگەڵ ٩٩ گوند.

شارەدێی سەیدسادق(ناوەند)دەستکاری

لە ٦٤ گوند پێکھاتووە.

شارەدێی سرۆچکدەستکاری

لە ١٢-٠٢-٢٠٠٧ بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی ھەرێمی کوردستان ئەم ناحییە خراوەتە سەر قەزای سەید سادق. لە ٣٥ گوند پێکھاتووە و ناوەندی شارەدێکە بەرزنجەیە.

قەزای قەرەداغدەستکاری

ناوەندی قەزا شارۆچکەی قەرەداغە.[٣][٤][٥]

قەرەداغ ناوچەیەکی پارێزگای سلێمانییە کەوتۆتە باشوری ڕۆژئاوایەوە. لەڕووی ئیدارییەوە لە قەزای قەرەداغ و ناحییەی قەرەداغ(ناوەند) و سێوسێنان پێکھاتووە، لەگەڵ ٨٠ گوند.

شارەدێی قەرەداغ(ناوەند)دەستکاری

لە ٦٣ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی سێوسێناندەستکاری

لە ١٧ گوند پێکھاتووە:

قەزای شارەزووردەستکاری

قەزای شارەزوور، لە ناحیەی وارماوا لەگەڵ ٤٨ گوند پێکھاتووە.[٦]

ھەڵەبجەی تازەدەستکاری

مەڵبەندی قەزای شارەزوورە.

شارەدێی وارماوا(زەڕایەن)دەستکاری

قەزای دەربەندیخاندەستکاری

دەربەندیخانناوچەیەکی پارێزگای سلێمانییە کەوتۆتە باشوریەوە. لەڕووی ئیدارییەوە لە قەزای دەربەندیخان و ناحیەکانی دەربەندیخان (ناوەند) و باوەخۆشێن پێکھاتووە، لەگەڵ ٥١ گوند.[٦]

شارەدێی دەربەندیخان (ناوەند)دەستکاری

٤١ گوند سەر بە ناحیەی دەربەندیخانە:

شارەدێی باوەخۆشێندەستکاری

١٠ گوند سەر بە ناحیەی باوەخۆشێنە:

قەزای دووکاندەستکاری

شارۆچکەی دووکان ناوەندی قەزایە، کە لە ١٩٢ گوند و ٦ ناحیە پێکھاتووە.[٦]

شارەدێی دووکان(ناوەند)دەستکاری

لە ١٤ گوندپێکھاتووە.

شارەدێی سورداشدەستکاری

لە ٣٦ گوند پێکھاتووە.

شارەدێی پیرەمەگروندەستکاری

لە ٤٧ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی بنگرددەستکاری

لە ٥٥ گوند پێکھاتووە.

شارەدێی خدراندەستکاری

لە ٢٣ گوند پێکھاتووە.

شارەدێی خەلەکاندەستکاری

لە ١٧ گوند پێکھاتووە.

قەزای ڕانیەدەستکاری

ڕانیە ناوچەیەکی پارێزگای سلێمانییە کەوتۆتە باکورییەوە. لەڕووی ئیدارییەوە لە قەزای قەزای ڕانیە و ناحیەکانی ناحیەی ڕانیە(ناوەند) و ناحیەی سەرکەپکان و ناحیەی بێتواتە و ناحیەی چوارقوڕنە و ناحیەی حاجیاوا پێکھاتووە، لەگەڵ (١٣٢) گوند.

شارەدێی ڕانیە(ناوەند)دەستکاری

٦ گوند سەر بە ناحیەی ڕانیەیە:

شارەدێی چوارقوڕنەدەستکاری

١٥ گوند سەر بە ناحیەی چوار قوڕنەیە:[٦]

شارەدێی حاجیاوەدەستکاری

٢١گوند سەر بە ناحیەی حاجیاوایە:

شارەدێی سەرکەپکاندەستکاری

٥٧ گوند سەر بە ناحیەی سەرکەپکانە:

شارەدێی بێتواتەدەستکاری

٣٣گوند سەر بە ناحیەی بێتواتەیە:

قەزای پشدەردەستکاری

پشدەرناوچەیەکی پارێزگای سلێمانییە کەوتۆتە باکوریەوە. لەڕووی ئیدارییەوە لە قەزای قەڵادزێ و ناحیەکانی قەڵادزێ(ناوەند) و ئیسێوێ و سەنگەسەر و ژاراوە و ھێرۆ و ھەڵشۆ پێکھاتووە، لەگەڵ ٢٥٦ گوند.

شارەدێی قەڵادزێ(ناوەند)دەستکاری

٤٥ گوند سەر بە ناحیەی قەڵادزێیە:

شارەدێی ئیسێوێدەستکاری

٣٦ گوند سەر بە ناحیەی ئیسێوێیە:

شارەدێی ژاراوەدەستکاری

٤٠ گوند سەر بە ناحیەی ژاراوەیە:

شارەدێی سەنگەسەردەستکاری

٦٩ گوند سەر بە ناحیەی سەنگەسەرە:

شارەدێی ھەڵشۆدەستکاری

٥٦ گوند سەر بە ناحیەی ھەڵشۆیە:

شارەدێی ھێرۆدەستکاری

١٩ گوند سەر بە ناحیەی ھێرۆیە:

قەزای کەلاردەستکاری

کەلار ناوەندی ئیدارەی گەرمیانە. ناوەندی قەزای کەلارە: لە ٤ ناحیە و ١٦٨ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی کەلار(ناوەند)دەستکاری

لە ٢٥ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی ڕزگاری (سمود)دەستکاری

لە ٧٠ گوند پیکھاتووە:

شارەدێی پێباز (باوەنور)دەستکاری

لە ٣٠ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی شێخ تەویلدەستکاری

لە ٤٣ گوند پێکھاتووە:

قەزای کفریدەستکاری

کفری ناوەندی قەزای کفرییە لە ئیدارەی گەرمیان. ناوەندی قەزا شاری کفریە: لە ٥ ناحیە و ١٥٦ گوند پێکھاتووە:[٦]

شارەدێی کفری(ناوەند)دەستکاری

لە ٢ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی ئاوەسپی (خان ڕۆستەم)دەستکاری

لە ٣٥ گوند پیکھاتووە:

شارەدێی سەرقەڵادەستکاری

لە ٣٣ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی نەوجول (زینانەی گەورە)دەستکاری

ناوەندی ئەم شارەدێیە گوندی زینانەی گەورەیە وە لە ٤٨ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی کۆکس (کوڵەجۆ)دەستکاری

ناوەندی ئەمشارەدێیە کوڵەجۆیە وە لە ٣٨ گوند پێکھاتووە:

چەمچەماڵدەستکاری

قەزای چەمچەماڵ ناوەندی قەزای چەمچەماڵ لە پارێزگای سلێمانی. ناوەندی قەزا شاری چەمچەماڵە: لە ٧ ناحیە و ٣١٧ گوند پێکھاتووە:[٦]

شارەدێی چەمچەماڵ(ناوەند)دەستکاری

لە ٢٥ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی شۆڕشدەستکاری

لە ٢٦ گوند پیکھاتووە:

شارەدێی سەنگاودەستکاری

لە ١٠١ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی تەکیەی کاکەمەنددەستکاری

لە ٢٧ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی تەکیەی جەباریدەستکاری

لە ٢٠ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی ئاغجەلەردەستکاری

لە ٦٥ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی قادرکەرەمدەستکاری

لە ٥٣ گوند پێکھاتووە:

قەزای خانەقیندەستکاری

خانەقین ناوەندی قەزای خانەقینە لە ئیدارەی گەرمیان.

ئەم دوو ناحیە سەر بە قەزای خانەقینن لە پارێزگای دیالا بەڵام لە ئێستادا لە لایەن حکوومەتی ھەرێمی کوردستانەوە بەرێوەدەبریت و سەر بە ئیدارەی گەرمیانە لە پارێزگای سلێمانی، لە ٢ ناحیە و ١١٧ گوند پێکھاتووە.[٦]

شارەدێی مەیداندەستکاری

لە ٤٤ گوند پێکھاتووە:

شارەدێی قۆرەتوودەستکاری

لە ٧٣ گوند پێکھاتووە:

ناوە لەیەکچووەکاندەستکاری

ئەمانەش ببینەدەستکاری

سەرچاوەکاندەستکاری