پێڕستی نووسەران بە زمانی فەڕەنسی بەپێی سەدە

ئەمەی خوارەوە پێڕستێکە لە نووسەران بە زمانی فەڕەنسی بەپێی زمان (ڕێکەوتی لەدایکبوون).

سەدەی ١١دەستکاری

سەدەی ١٢دەستکاری

سەدەی ١٣دەستکاری

سەدەی ١٤دەستکاری

سەدەی ١٥دەستکاری

سەدەی ١٦دەستکاری

سەدەی ١٧دەستکاری

سەدەی ١٨دەستکاری

سەدەی ١٩دەستکاری

١٨٠٩–١٨٠٠دەستکاری

١٨١٠–١٨١٩دەستکاری

١٨٢٠–١٨٢٩دەستکاری

١٨٣٠–١٨٣٩دەستکاری

١٨٤٠–١٨٤٩دەستکاری

١٨٥٠–١٨٥٩دەستکاری

١٨٦٠–١٨٦٩دەستکاری

١٨٧٩–١٨٧٠دەستکاری

١٨٨٩–١٨٨٠دەستکاری

١٨٩٠–١٨٩٩دەستکاری

سەدەی ٢٠دەستکاری

١٩٠٠–١٩٠٩دەستکاری

١٩١٠–١٩١٩دەستکاری

١٩٢٠–١٩٢٩دەستکاری

١٩٣٠–١٩٣٩دەستکاری

١٩٤٠–١٩٤٩دەستکاری

١٩٥٠–١٩٥٩دەستکاری

١٩٦٠–١٩٦٩دەستکاری

١٩٧٠–١٩٧٩دەستکاری

١٩٨٠–١٩٨٩دەستکاری

١٩٩٠–١٩٩٩دەستکاری

سەرچاوەکاندەستکاری