پلە لە بیرکاریدا یەکەی پێوانی گۆشەیە و بریتییە لە ١/٩٠ گۆشەی گۆشەوەستاو و ١/٣٦٠ چێوەی بازنە و بە (°) ھێما دەکرێ.

پلە
Unit symbol°
Measured physical quantityگۆشە لادان
ھێما°
Subdivision of this unitarcminute
لە وێنەی سەرەوە یەک پلە بە ڕەنگی سوور و ھەشتاو نۆ پلە بە ڕەنگی شین دیاریکراوە

ئەمانەش ببینە

دەستکاری

سەرچاوەکان

دەستکاری