ھاوتایی (ئینگلیزی: Symmetry) لە بیرکاریدا حاڵەتی بە تەواوی لەیەک چوونی دوو یان چەند بەشی یەک شتە بە جۆرێک بتوانرێت بە تەواوی بە سەر یەکدیدا ھاوتا بکرێن.

هاوتایی و ناهاوتایی