٣ (ژمارە)

ژمارەی سروشتی

٣ (سێ) (3) ژمارەیەکی سروشتییە، و تاکە. کەوتووەتە نێوان ٢ و ٤.

لە بیرکاری

دەستکاری
  • ٣ یەکەم ژمارەی خۆبەشی تاکە.
  • لەکاتی ھەژمارکردنی خێرادا، بەھای نزیککراوەیی پای و e یە.
  • ژمارەیەک توانای دابەشبوونی ھەیە بەسەر ٣دا، ئەگەر سەرجەمی ڕەنووسەکانی توانای دابەشبوونی ھەبێت بەسەر ٣دا.

سەرچاوەکان

دەستکاری