٢ (ژمارە)

ژمارەی سروشتی

٢ (دوو) (2) ژمارەیەکی سروشتییە، و جووتە. کەوتووەتە نێوان ١ و ٣.

لە بیرکاری

دەستکاری
  • ھەر ژمارەیەک بەسەر ٢دا دابەش ببێت، ئەوا ژمارەیەکی جووتە.
  • تاکە ژمارەی جووتی خۆبەخشە.
  • ژمارەیەک توانای دابەشبوونی ھەیە بەسەر ٢دا، ئەگەر ڕەنووسی یەکانی جووت بێت.

سەرچاوەکان

دەستکاری