شتی ماتماتیکی

(لە شتی بیرکارانەەوە ڕەوانە کراوە)

لە بیرکاری و فەلسەفەی بیرکاریدا، شتی بیرکارانە شتێکی دەرھەستە کە لە بیرکاریدا سەری ھەڵداوە.

ئەوانەی کە ڕەنگە زۆرتر ڕووبەڕوویان ببینەوە بریتین لە ژمارەکان، کۆمەڵەکان، خاڵەکان، ھێڵەکان، سێگۆشەکان، بازنەکان و زۆر شتی تر.

بەستەرە دەرەکییەکان

دەستکاری