سەدەی ١٧یەم

(لە سەدەی ١٧ەوە ڕەوانە کراوە)
---Sidenote START---
سەدە

سەدەی ١٦یەم | سەدەی ١٧یەم | سەدەی ١٨یەم
١٦٠١ ١٦٠٢ ١٦٠٣ ١٦٠٤ ١٦٠٥ ١٦٠٦ ١٦٠٧ ١٦٠٨ ١٦٠٩ ١٦١٠
١٦١١ ١٦١٢ ١٦١٣ ١٦١٤ ١٦١٥ ١٦١٦ ١٦١٧ ١٦١٨ ١٦١٩ ١٦٢٠
١٦٢١ ١٦٢٢ ١٦٢٣ ١٦٢٤ ١٦٢٥ ١٦٢٦ ١٦٢٧ ١٦٢٨ ١٦٢٩ ١٦٣٠
١٦٣١ ١٦٣٢ ١٦٣٣ ١٦٣٤ ١٦٣٥ ١٦٣٦ ١٦٣٧ ١٦٣٨ ١٦٣٩ ١٦٤٠
١٦٤١ ١٦٤٢ ١٦٤٣ ١٦٤٤ ١٦٤٥ ١٦٤٦ ١٦٤٧ ١٦٤٨ ١٦٤٩ ١٦٥٠
١٦٥١ ١٦٥٢ ١٦٥٣ ١٦٥٤ ١٦٥٥ ١٦٥٦ ١٦٥٧ ١٦٥٨ ١٦٥٩ ١٦٦٠
١٦٦١ ١٦٦٢ ١٦٦٣ ١٦٦٤ ١٦٦٥ ١٦٦٦ ١٦٦٧ ١٦٦٨ ١٦٦٩ ١٦٧٠
١٦٧١ ١٦٧٢ ١٦٧٣ ١٦٧٤ ١٦٧٥ ١٦٧٦ ١٦٧٧ ١٦٧٨ ١٦٧٩ ١٦٨٠
١٦٨١ ١٦٨٢ ١٦٨٣ ١٦٨٤ ١٦٨٥ ١٦٨٦ ١٦٨٧ ١٦٨٨ ١٦٨٩ ١٦٩٠
١٦٩١ ١٦٩٢ ١٦٩٣ ١٦٩٤ ١٦٩٥ ١٦٩٦ ١٦٩٧ ١٦٩٨ ١٦٩٩ ١٧٠٠

سەدەی ١٧یەم ساڵانی نێوان ١٦٠١ بۆ ١٧٠٠دەگرێتەوە و لەم سەدەیە سەردەمی مۆدێرنی زوو دەستی پێکرد لە ئەوروپا وە هەروەها شۆرشی زانستی،سەردەمی زێڕینی هۆڵەندی و چەندین روداوی زانستی و سیاسی تر لەم سەدەیە روی دا.

روداوەکاندەستکاری

١٦٠٠ەکاندەستکاری

١٦١٠ەکاندەستکاری

١٦٢٠ەکاندەستکاری

١٦٣٠ەکاندەستکاری

١٦٤٠ەکاندەستکاری

١٦٥٠ەکاندەستکاری

١٦٦٠ەکاندەستکاری

١٦٧٠ەکاندەستکاری

١٦٨٠ەکاندەستکاری

١٦٩٠ەکاندەستکاری

کەسە گرنگەکاندەستکاری

سەرکردە جیهانیەکان، سیاسەتوانان و سەربازییەکاندەستکاری

هونەری نواندن و شانۆ و کەیفخۆشیدەستکاری

موزیسیان و ئاوازدانەراندەستکاری

هونەرمەندی هونەری بینراودەستکاری

ئەدەبدەستکاری

ڕۆشنبیراندەستکاری

دۆزەرەواندەستکاری

دەرچوان لە یاسادەستکاری

فەلسەفە و زانستدەستکاری

داهێنانان و دۆزینەوە و باسکردنەکاندەستکاری