مەقام بەشێک لە زانستی مۆسیقایە کە دەکەوێتە نێوان دەنگەکان تەوزیح دەدات. لە مۆسیقای ئەورووپی دا بە مۆد (Mode) دەناسرێت. لە مۆسیقای ئێرانی دا بە (دستگاە) دەناسرێت، ھەر چەند مەقام و دەستگاە زۆر جیاوازییان ھەیە.

ناوی مەقامەکان[١] دەستکاری

 • بنەماڵەی مەقامی کورد
 • بنەماڵەی مەقامی عەجەم
 • بنەماڵەی مەقامی سێگا
  • مەقامی سێگا
  • مەقامی ھۆزەم
  • مەقامی راحەتول ئەرواح
  • مەقامی عێراق
  • مەقامی بەستەنگار
  • مەقامی مۆستاڕ
  • مەقامی ڕێگا بەلەدی
 • بنەماڵەی مەقامی بەیات
 • بنەماڵەی مەقامی نەھاوەند
  • مەقامی نەھاوەند
  • مەقامی فەرەح ئەفزا
  • مەقامی سۆنبۆلە

بنەماڵەی مەقامی ڕاست دەستکاری

  • مەقامی ڕاست
  • مەقامی سۆزناک
  • مەقامی نەیرووز
  • مەقامی یەکگاە
  • مەقامی ماھور
 • بنەماڵەی مەقامی حیجاز
  • مەقامی حیجاز
  • مەقامی زەنجەران
 • بنەماڵەی مەقامی حەجاز کار
  • مەقامی حەجاز کار
  • مەقامی شەھناز
  • مەقامی سۆزدڵی
 • بنەماڵەی مەقامی سەبا
  • مەقامی سەبا
  • مەقامی سەبا زەمزەم
 • بنەماڵەی مەقامی نەوا
  • مەقامی نەوا
  • مەقامی نەوا نکریز
  • مەقامی نەوا کورد

ئەمانەش ببینە دەستکاری

سەرچاوەکان دەستکاری

 1. ^ ماڵپەڕی MaqamWorld.com