ئەورووپای ڕۆژھەڵات

ئەورووپای ڕۆژھەڵات ناوچەیەکی جوگڕافیە ئەکەوتە ڕۆژھەڵات و ناوەڕاستی ئەوروپا، ناوی دەرچوو لە ڕۆژانی شەڕی سارد وەک ئاماژە کردنێک بە شیوعیەکان بە سەرکردایەتی یەکێتی سۆڤیەت.

ئەوروپای ڕۆژهەڵات

وڵاتەکان دەستکاری

دەوڵەتەکانی ئەوروپای ڕۆژھەڵات ئەمانەی خوارەوەن:

زۆرجار وڵاتەکانی بەلقان و تورکیاش ئەگرێتەوە، و وڵاتەکانی ئەوروپای ڕۆژهەڵات بە جیھانی دووەم ناو دەبرێن.

سەرچاوەکان دەستکاری