ئەورووپای ڕۆژھەڵات

ئەوروپای ڕۆژھەڵات، ناوچەیەکی جوگڕافیە ئەکەوتە ڕۆژھەڵات و ناوەڕاستی ئەوروپا، ناوی دەرچوو لە ڕۆژانی شەڕی سارد وەک ئاماژە کردنێک بە شیوعیەکان بە سەرکردایەتی یەکێتی سۆڤێت.

ئەوروپای ڕۆژهەڵات

دەوڵەتەکانی ئەوروپای ڕۆژھەڵات ئەمانەی خوارەوەن؛

زۆرجار وڵاتەکانی بەلقان و تورکیاش ئەگرێتەوە، و وڵاتەکانی ئەوروپای ڕۆژهەڵات بە جیھانی دووەم ناو دەبرێن.