٣ی تشرینی یەکەم

ڕێکەوت

٣ی تشرینی یەکەم ٢٧٦ـەم ڕۆژی ساڵە، (٢٧٧ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ٨٩ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

ئەمانەش ببینە دەستکاری

ئەمڕۆ لە پەڕەی دەستپێکدا»

بەستەرە دەرەکییەکان دەستکاری