لە بیرکاریدا ئەگەر f فانکشنێک بێت لە کۆمەڵی A بۆ B پێناسە کرابێت، ئەوا فانکشنی ھەڵگەڕاوە (یان ھەڵگەڕاوەی) f یا f−١ فانکشنێکە لە B بۆ A و بۆ ھەر دانەی x کە لە بواری f دایە ئەو تایبەتمەندییەی ھەیە:

فانکشنی f و پێچەوانەکەی ƒ–١

پێناسە دەستکاری

ئەگەر   پەیوەندییەک لە کۆمەڵەی   بۆ   بێت، ئەوا پێچەوانەی پەیوەندی   بە R−١ ھێما دەکرێت و بریتییە لە:

 

کە پەیوەندییەکە لە کۆمەڵەی   بە کۆمەڵەی   .بە ھەمان شێوە پێچەوانەی فانکشنی f:X→Y بە f−١ ھێما دەکرێت و پەیوەندییەکە لە کۆمەڵەی   بە   .

 

تایبەتمەندییەکان دەستکاری

ئەگەر f−١ پێچەوانەی فانکشنی f:X→Y بێت ئەوا پەیوەندی خوارەوە لە نێوان بوار و مەودای f و f−١ پاسادانە:

  1.  
  2.  

ھەروەھا ئەگەر (y=f(x ئەوا x,y)∈f) کەواتە y,x)∈f−١) کەواتە (x=f−١(y و پێچەوانەکەی.

ئەمانەش ببینە دەستکاری

سەرچاوەکان دەستکاری