سوورەتی سەبا (بە عەرەبی: سورة سبأ) سوورەتی ٣٤ی قورئانە و ٥٤ ئایەتە. سوورەتێکی مەککەییە و دوای سوورەتی ئەحزاب دابەزیوە.

سوورەتی سەبەئ
سورة سبأ
جۆری سورەتمەککەیی
ژمارەی سورەت٣٤
ژمارەی ئایەتەکان٥٤
ژمارەی جوزئەکان٢٢
ژمارەی وشەکان٨٨٣
ژمارەی پیتەکان١٥١٢
سورەتی پێشووئەحزاب
سورەتی دواتر فاتر