سوورەتی ئەحزاب (بە عەرەبی: سورة الأحزاب) سوورەتی ٣٣ی قورئانە و ٧٣ ئایەتە. سوورەتێکی مەدینەییە و دوای سوورەتی سەجدە دابەزیوە.

سوورەتی ٣٣ی قورئان
سوورەتی ئەحزاب
سورة الأحزاب

ئەحزاب
Sura33.pdf
جۆری سوورەتمەدینەیی
جوزء٢١ و٢٢
ژمارەی ئایەتەکان٧٣
ژمارەی وشەکان١٢٨٠
ژمارەی پیتەکان٥٧٩٦