زمانی ئەبخازی

زمانی ئابخازی (Аҧсуа бызшәа) زمانی نەتەوەی ئابخازە لە ناوچەی قەوقاز و ئێستا لە وڵاتی ئابخازیا، زمانی فەرمییە.

ویکیپیدیا
ویکیپیدیا، ئینسایکڵۆپیدیای ئازاد بە زمانی ئەبخازی