دەروازە:فڕین/فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١

دەروازە:فڕین/فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو/١

تەلاری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی ھەولێر

فڕۆکەخانەی ھەولێر گەورەترین و فروانترین فرۆکەخانەی کوردستانە. کە دەکەوێتە پارێزگای ھەولێر و بەدووری حەوت کیلۆمەتر لە (قەڵای کۆنی ھەولێر) ەوە دوورە لە باکووری ڕۆژھەلاتی شارەکە. لە دوای ڕووخانی ڕژێمی پێشووی عێڕاق لە ٢٠٠٣، حکوومەتی ھەرێمی کوردستان بڕیاری دا فڕۆکەخانەیەکی نێودەوڵەتی دروست بکات کە ببێتە دەروازەیەک بەرەو جیھان.

زیاتر...

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ١٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٢٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٣٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٤٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٥٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٦٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٧٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٨٩

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٠

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩١

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٢

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٣

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٤

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٥

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٦

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٧

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٨

فڕۆکەخانەی ھەڵبژێردراو ٩٩