دارخورما (ناوی زانستی :Phoenix) جۆرێکی ڕووەکە لە ڕەگەزی میوەکان. نیشتمانی ڕەسەنی دارخورما خۆڕھەڵاتی دوورگەکانی کەناری لە باکووری ئەفریقا ئەم درەختە بەزۆری لە ئەفریقای ناوەندی و باشوری ئەورووپا زۆرە ھەروەھا لە خۆرھەلاتی تورکیا تادەگاتە چین و مالیزیا بەدرێژایی کەناراوەکانی باشوری ئاسیا بەشێوەیەکی بەرچاو ھەیە. ھەروەھا لەجێگا وشکەکانیش دەڕوێت وەک بیابان و کەناراوە دەلتاییەکان و بیابانە وشک بووەکان، ھەروەھا لە مێرگەکانی بیابان و دەم ڕووبار و کانیاوەکانیش دەبینرێت. دارخورما دارێکی زۆر تایبەت و ناوازەیە.

دارخورماکانی میسر.
کۆمەڵە دارخورمایەک لە عێراق.

جۆرەکانی دارخورمادەستکاری

جۆرە ناڕەسەنەکاندەستکاری

  • دارخورمای ناوەندی (ناوی زانستی:Phoenix intermedia) جۆرێکی موتوربەکراوە
  • دارخورمای نابوناندی (ناوی زانستی:Phoenix nabonnandii) جۆرێکی موتوربەکراوە

سەرچاوەکاندەستکاری