دارخورمای بەردین (ناوی زانستی: Phoenix rupicola) جۆرێکە لە ڕووەکە میوەیییەکان لە ڕەگەزی دارخورماکان.

ئەمانەش ببینە دەستکاری

سەرچاوەکان دەستکاری