دارخورمای کەناری (ناوی زانستی:Phoenix canariensis) جۆرێکە لە ڕووەکە میوەیییەکان لەجۆری دارخورما.

ئەمانەش ببینە دەستکاری

سەرچاوەکان دەستکاری