دارخورمای کەناری

دارخورمای کەناری (ناوی زانستی:Phoenix canariensis) جۆرێکە لە ڕووەکە میوەیییەکان لەجۆری دارخورما.

Phoenix canariensis located at the Victory Memorial Gardens.jpg

ئەمانەش ببینەدەستکاری

سەرچاوەکاندەستکاری