جیاوازیی نێوان پێداچوونەوەکانی «زمانی ئەمازیغی»

پەڕەی دروستکرد بە «'''زمانی ئامازیغی''' (بە زمانی خۆیان ''تەمازیغت'' [tæmæˈzɪɣt] یان [θæmæˈzɪɣθ])) یان '''زمانی ب...»ەوە
(پەڕەی دروستکرد بە «'''زمانی ئامازیغی''' (بە زمانی خۆیان ''تەمازیغت'' [tæmæˈzɪɣt] یان [θæmæˈzɪɣθ])) یان '''زمانی ب...»ەوە)
(بەبێ جیاوازی)