ئوونوونۆکتیۆم

توخمی کیمایی بە ژمارەی گەردیلەیی 118

ئوونوونۆکتیۆم (بە ئینگلیزی: Ununoctium) یەکێکە لە توخمە کیمیایییەکان بە ھێمای کیمیاییی «Uuo» و گەردیلە ژمارەی ١١٨.

سەرچاوەکاندەستکاری

ئوونوونۆکتیۆم