لێکچوویی (ئەندازە)

(ڕەوانەکراوە لە ھاوشێوەیی (ئەندازە)ەوە)
شێوە ھاوڕەنگەکان لە یەک ئەچن.

دوو شتی ئەندازەیی لێکچوون ئەگەر ھەردوو یەک شێوەیان بێ، یا یەکیان شێوەی ئەوی تری بێ لە ئاوێنەدا. بە زمانی ڕێکوڕاستتر، یەکیان بتوانرێ بە بەڕێکی گەورەوبچووککردنی[١] ئەوی تریان (ئەگەریش پێویست بوو خلیسکاندن[٢] و سووڕاندن[٣] و وەدەردانەوەی[٤]) بە دەست بێ.

ئەمانەش ببینەدەستکاری

پەراوێزدەستکاری

  1. ^ Scaling
  2. ^ Translation
  3. ^ Rotation
  4. ^ Reflection