پەرویز شاپوور

پەرویز شاپوور (١٩٢٤–٢٠٠٠) نووسەری ئێرانییە.[١][٢] شاپوور بە ھۆی ئەوە کە بۆ ماوەیێک شووی فرووغ فەڕوخزاد بووە بە ناوبانگە.

پەرویز شاپوور لەگەڵ فرووغ فەڕوخزاد

سەرچاوەکاندەستکاری