سوورەتی مەسەد (بە عەرەبی: سورة المسد) سوورەتی ١١١ی قورئانە و ٥ ئایەتە. سوورەتێکی مەککەییە و دوای سوورەتی نەسر دابەزیوە.

سوورەتی ١١١ی قورئان
سوورەتی تەبەت
سورة المسد

مەسەد
جۆری سوورەتمەککەیی
ناوەکانی ترابی لهب، مسد، تبت
جوزء٣٠
ژمارەی ئایەتەکان٥
ژمارەی وشەکان٢٠
ژمارەی پیتەکان٧٧