سوورەتی موتەففین (بە عەرەبی: سورة المطففين) سوورەتی ٨٣ی قورئانە و ٣٦ ئایەتە. سوورەتێکی مەککەییە و دوای سوورەتی ئینفتار دابەزیوە.

سوورەتی ٨٣ی قورئان
سوورەتی موتەففین
سورة المطففين

موتەففین
جۆری سوورەتمەککەیی
ناوەکانی ترالتطفیف
جوزء٣٠
ژمارەی ئایەتەکان٣٦
ژمارەی وشەکان١٧٧
ژمارەی پیتەکان٨٣٠