لێکچوویی (ئەندازە)

دوو شتی ئەندازەیی لێکچوون ئەگەر ھەردوو یەک شێوەیان بێ، یا یەکیان شێوەی ئەوی تری بێ لە ئاوێنەدا. بە زمانی ڕێکوڕاستتر، یەکیان بتوانرێ بە بەڕێکی گەورەوبچووککردنی[١] ئەوی تریان (ئەگەریش پێویست بوو خلیسکاندن[٢] و سووڕاندن[٣] و وەدەردانەوەی[٤]) بە دەست بێ.

شێوە ھاوڕەنگەکان لە یەک ئەچن.

ئەمانەش ببینەدەستکاری

پەراوێزدەستکاری

  1. ^ Scaling
  2. ^ Translation
  3. ^ Rotation
  4. ^ Reflection