فیزیای ماددەی چڕ

لقێکی فیزیایە کە باس لە سیفاتی پێوانەی مایکرۆسکۆپی و مایکڕۆسکۆپی ماددە دەکات.[١] باشترین مونەی ماددەی چڕ بریتین لە ماددەی ڕەق و ماددەی شل کە بە ھۆی ھێزی کارۆموگناتیسی گەرد و گەردیلەکانیان بەیەکەوە بەند بونە.

پەراوێزەکاندەستکاری