زەنگان یا زەنجان ناوەندی پارێزگای زەنگانە و ھەروەھا ناوەندی شارستانی زەنگانە. زەنگان لە ٢٩٨ کم باکووری رۆژئاوای تاراندا جێ دەگرێ.