تەندوور فڕنییەکە لە قوڕێ دروستدەکرێت کە نانی لەنێودا ئامادە دەکرێت.

تەندوورێکی پاکستانی

دروستکردن دەستکاری

تەندوور لە قوڕ دروستدەکرێت، قوڕەکە دەگیرێتەوە تا بەتەواوەتی ئامادەدەبێت دوایێ لەو قوڕەی ئەڵقە دروستدەکرێت بە تیرەی ١م، بەرزی ٢٠سم و ئەوستوری ٣سم. بەجێدەھێشترێت ھەتا ڕەق دەبێت.

چەند ئەڵقەک بەو جۆرەی دروستدەکرێت تا بەرزی ھەموویان پێکەوە دەگاتە ١–١٬٥م.

و قەبارەشیان دەگۆڕێ بەپێی پێویستی، ھەیانە گەورەیە بۆ نانەواخانەکانە، ھەشیانە گچکەیە بۆ نێوماڵ.

تەندوورەکان ئیشێ دەکەن بەھۆی نەوت یان سووتەمەنی دی.

بەستەرە دەرەکییەکان دەستکاری