کۆمەڵگەی پەلکەزێڕینە (دەستەواژە)

دەستەواژەیەک بۆ ئاماژەدان بە کۆمەڵگەی ئەو کەسانەی جیاڕەگەزخواز نین

کۆمەڵگەی پەلکەزێڕینە (بە ئینگلیزی: LGBT) دەستەواژەیەکە کە بۆ ئاماژەدان بە کەسانی ھاوڕەگەزخواز، دووڕەگەزخواز، ڕەگەزگۆڕ، ھەمەڕەگەزخواز، و ھتد. بەکار دێت.

سەرچاوەکاندەستکاری