لە بیرکاریدا، ڕەگی nەمی ژمارەیەک (وەکوو a)، ژمارەیەکە (وەکوو b) کە ئەنجامەکە لە بەتوان گەیاندنی ژمارەیەکی تر بەدەست هاتووە واتە و بە هێما دەکرێ.

لەمەوە دەردەچێت لەبەر ئەوەی . ڕەگی دووجا و ڕەگی سێجا لە نێوان ڕەگەکانی تر زۆرتر بەکار دێن.

کردارە بیرکارییەکان دەستکاری

 
 
 

بۆ نموونە

 

و هەروەها:

 

سەرچاوەکان دەستکاری