سوورەتی ڕەحمان (بە عەرەبی: سورة الرحمن) سوورەتی ٥٥ی قورئانە و ٧٨ ئایەتە. سوورەتێکی مەدینەییە و دوای سوورەتی قەمەر دابەزیوە.

سوورەتی ڕەحمان
سورة الرحمن
جۆری سورەتمەدینەیی
ناوی ترعروس القرآن
ژمارەی سورەت٥٥
ژمارەی ئایەتەکان٧٨
ژمارەی جوزئەکان٢٧
ژمارەی وشەکان٣٥١
ژمارەی پیتەکان١٦٣٦
سورەتی پێشووقەمەر
سورەتی دواترواقیعە