لە ئەندازەدا پێنجلا (بە ئینگلیزی: Pentagon) فرەگۆشەیەکە خاوەنی پێنج گۆشە و پێنج لایە. کۆی پێوانەی گۆشەکانی ناوەوەی پێنجلای ڕێک بریتییە لە °٥٤٠.

پێنجلای ڕێک

پێنجلای ڕێکدەستکاری

پێنجلای ڕێک، پێنجلایەکە ھەموو لاکانی یەکسانن و پێوانەی ھەر یەک لە گۆشەکانی °١٠٨. ڕووبەری پێنجلای ڕێک بریتییە لە

 

شێوەی کێشانەوەی پێنجلای ڕێک لە ڕێگای ڕیچمۆنددەستکاری

 
ڕێگای ڕیچمۆند

ڕێگەی کارلایلدەستکاری

کێشانەوەی پێنجلای ڕێک لە ڕێگەی کارلایل

گالێریدەستکاری

سەرچاوەکاندەستکاری