ڕووبەر (بە ئینگلیزی: Area) چەندێتییەکە کە پێودانگی دوو-ڕەھەندیی بەشێکی دیاریکراو لە ڕوویێک نیشاندەدات، زیاتر ھەرێمێک کە بە کەوانەیەکی داخراو بەسترابێتەوە.

Three shapes on a square grid
بەهای نزیکەیی ڕووبەری ئەم سێ شێوە یەکسانە بە ١٥.٥٧ دووجا

یەکەکان

دەستکاری

یەکەکانی ڕووبەر ئەمانەن:

ئار (a) = ١٠٠ مەتری دووجا (m²)
ھەکتار (ha) = ١٠٠ ئار (a) = ١٠٠٠٠ مەتری دووجا
کیلۆمەتری دووجا (km²) = ١٠٠ ھەکتار = ١٠٠٠٠ ئار = ١٠٠٠٠٠٠ مەتری دووجا
مێگامەتری دووجا (Mm²) = ١٠١٢ مەتری دووجا
فووتی دووجا = ١٤٤ ئینچی دووجا = ٠/٠٩٢٩٠٣٠٤ مەتری دووجا
یاردی دووجا = ٩ فووتی دووجا (m² ٠/٨٤) = ٠/٨٣٦١٢٧٣٦ مەتری دووجا
مەیلی دووجا = ٢/٥٨٩٩٨٨١١٠٣ کیلۆمەتری دووجا