١٩ی کانوونی یەکەم

ڕێکەوت

١٩ی کانوونی یەکەم ٣٥٣ـەم ڕۆژی ساڵە، (٣٥٤ـەم لە ساڵە پڕەکاندا) لە ڕۆژژمێری گرێگۆریدا، ١٢ ڕۆژی ماوە بۆ کۆتایی ساڵ


ڕووداوەکان دەستکاری

لە دایکبوونەکان دەستکاری

مردنەکان دەستکاری

بۆنەکان دەستکاری

بەستەری دەرەکی دەستکاری