نێپتۆن یەکێکە لە گەڕەستێرەکانی کۆمەڵەی خۆر. دەکەوێتە گەڕەستێرە دوورەکان لە خۆرەوە و گەڕەستێرەیەکی گازییه و بە ١٧ جار لە زەوی گەورەترە وە هەندێک لە هەسارەی ئۆرانۆس گەورەترە هەر سوڕانەوەیێکی بە دەوری خۆردا ١٦٤ ساڵ و ٨ مانگی پێ دەچێت

وێنەی نێپتۆن لە ساڵی ١٩٨٩