نیمچەلاتەریبی دوولایەکسان

نیمچەلاتەریبی دوولایەکسان[١] (Isosceles trapezoid) نیمچەلاتەریبێکە دوو لای جووتن.

نیمچەلاتەریبی دوولایەکسان

دیتانەکانی نیمچەلاتەریبی دوولایەکساندەستکاری

  • لە نیمچەلاتەریبی دوولایەکسان، دوو بنکەگۆشەی هەر یەک لە دوو بنکەکەی جووتن.
  • لە نیمچەلاتەریبی دوولایەکسان، دوو تیرەکە جووتن.
  • ئەگەر دوو بنکەگۆشەکان لە نیمچەلاتەریبدا جووتبوون، دەبێتە دوولایەکسان.
  • ئەگەر دوو تیرەکە لە نیمچەلاتەریبدا جووتبوون دەبێتە دوولایەکسان.

نیمچەلاتەریبە دوولایەکسانەکان چوارلایەی بازنەیین .[٢]

سەرچاوەکاندەستکاری

  1. ^ بیرکاری کتێبی قوتابی پۆلی هەشتەمی بنەڕەتی -چاپی هەشتەم
  2. ^ Usiskin et al. 2008, p. 63.