نمایشی دەنگ شێوەیەکی نمایشی شانۆیییە لەسەر ستەیج کە کەسی نمایشکار وەک ئەکتەرێک ڕۆڵ دەبینیت و دەنگی ئەگۆڕێت بۆ ئەو کارەکتەرەی کە نمایشی دەکات، لە نمایشەکە وا دەردەکەوێت دەنگەکە لە شوێنێکی ترەوە دێت.

پێشانگادەستکاری

چەن شێوازێکی نمایشی دەنگی

بەستەرە دەرەکییەکاندەستکاری