مەتری چوارگۆشە، یەکێک لە گرنگترین یەکەکانی پێوانە، بەم ھێمایە (م²) ھێما دەکرێت، یەک مەتری چوارگۆشە یەکسانە بە:

چوارگۆشەیەک کە لایەکی یەک مەتر بێت، یان یەک مەتر چوارگۆشە

١ مەتری چوارگۆشە = ٠،٠٠٠٠٠١ کیلۆمەتری چوارگۆشە = ٠،٠٠٠١ ھێکتار

ئەمانەش ببینە دەستکاری