میشائیل ماستلین (Michael Maestlin؛ ١٥٥٠ - ١٦٣١) ئەستێرەناس و بیرکاری ئاڵمانیایی بوو. میشائیل قوتابیی پێترۆس ئاپیانووس بووە و زیاتر بەوە ناسراوە کە ڕاھێنەری یۆھانس کێپلەر بووە.

.[١]

پەراوێزەکان دەستکاری

  1. ^ Granada, Miguel A. (February 2014). "Michael Maestlin and His Unpublished Treatise on the Nova of 1604". Journal for the History of Astronomy. 45 (1): 91–122. doi:10.1177/002182861404500106. ISSN 0021-8286.

بەستەری دەرەکی دەستکاری