فرەڕوو (ھەروەھا: چەندڕوو؛ بە ئینگلیسی: Polyhedron) زۆرتر وەکوو خۆگرێکی ھەندەسی[١] کە خاوەنی چەن ڕووبەری تەخت و لێواری ڕاستە پێناسە دەکرێت. شەشپاڵوو نموونەیەک فرەڕووە.

Tetrahedron.svg Hexahedron.svg Octahedron.svg POV-Ray-Dodecahedron.svg Icosahedron.svg

وشەکەدەستکاری

وشەی "Polyhedron" پێکھاتووە لە دوو وشە: poly واتە: فرە، چەند؛ و edron واتە: ڕوو، پایە.

پەراوێزەکاندەستکاری

  1. ^ Geometric Solid

سەرچاوەکاندەستکاری