شاوۆ می (دێرین:邵彌، چینی سادەکراو:邵弥، لە ١٥٩٢ بۆ ١٦٤٢) شاعیر، خۆشنووس، وێنەکێشی سروشت بووە لە سەردەمی ئیمپراتۆریەتی مینگ.

سەرچاوەکان دەستکاری


بەستەرە دەرەکییەکان دەستکاری