دەروازە:ئەفغانستان/پارێزگایەکی ئەفغانستان

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١

دەروازە:ئەفغانستان/پارێزگایەکی ئەفغانستان/١ پەنچشیر (بە دەری: و بە پەشتۆ: پنجشیر‎) بە کوردی «پێنج شێر»، ھەروەھا بە (پنجشێر) و (پنجشێر)یش دەنووسرێت، یەکێکە لە سی و چوار پارێزگای ئەفغانستان، کە دەکەوێتە بەشی باکووری ڕۆژھەڵاتی وڵات، کە دۆڵی پنجشیری تێدایە ئەو پارێزگایە بەسەر حەوت قەزادا دابەشکراوە و ٥١٢ گوند لەخۆدەگرێت. لە ساڵی ٢٠١٢دا ژمارەی دانیشتووانی پارێزگاکە نزیکەی ١٧٣ ھەزار کەسە. شاری بازاڕەک وەک مەڵبەندی پارێزگای پنجشیر دیاری کراوە. لە ئێستادا لەلایەن بەرخۆدانی دووەمەوە کۆنترۆڵکراوە (نەوەکانی شا مەسعوود) و تاکە پارێزگای ئەفغانستانیشە کە لە ھێرشی ساڵی ٢٠٢١ی تاڵیبانەوە نەگیراوە. لە ساڵی ٢٠٠٤دا پەنجشیر بوو بە پارێزگایەکی سەربەخۆ و لە پارێزگای پەروان جیابوویەوە. لە ڕۆژھەڵاتدا بە باغلان و تەخار و لە ڕۆژھەڵاتیشەوە بە بەدەخشان ونورستان و لە باشووریش لە لاغمان و کاپیسا و لە ڕۆژاواش پەروان دەورەدراوە.

زیاتر...

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ١٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٢٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٣٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٤٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٥٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٦٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٧٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٨٩

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٠

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩١

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٢

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٣

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٤

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٥

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٦

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٧

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٨

پارێزگایەکی ئەفغانستان ٩٩