وێنەی نموونەیەک لە ترشەکانی چەوری

ترشەکانی چەوری (بە ئینگلیزی: Fatty acids) زنجیرە کاربۆنی بێ پەلن زۆربەی چەوریەکانی لێ پێکدێن .