ترشەکانی چەوری (بە ئینگلیزی: Fatty acids) زنجیرە کاربۆنی بێ پەلن زۆربەی چەوریەکانی لێ پێکدێن .

وێنەی نموونەیەک لە ترشەکانی چەوری