پێرستی پەڕگەکان

ئەم پەڕە تایبەتە ھەموو پەڕگە بارکراوەکان نیشان دەدات.

پێرستی پەڕگەکان
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە
ڕێکەوت ناو وێنۆک قەبارە بەکارھێنەر وەسف
‏١٤:٢٧، ١٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Tnytystrsvhs.png (پەڕگە) ١٧٦ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = تاینی تۆی ستۆریس | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٤:٢٤، ١٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Tin Toy poster.jpg (پەڕگە) ١٤ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = تین تۆی | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٤:٠٨، ١٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story The Musical.jpg (پەڕگە) ٤٩ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ: مۆسیقایییەکە | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٥٧، ١٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Woody's Roundup.jpg (پەڕگە) ١٣ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = وودیس ڕاوندئەپ | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٥٢، ١٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Theballadcover.jpg (پەڕگە) ١٧ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = باڵدی مانگاوانە تەنیاکە | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٤٨، ١٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Lightyear (Original Motion Picture Soundtrack).jpg (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = ڵایتیێر (ساوند تراک) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٤٣، ١٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ We Belong Together single cover.jpg (پەڕگە) ٨ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = ئێمە بەیەکەوەین (گۆرانی ڕاندی نیومان) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٣٦، ١٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ You've Got a Friend in Me cover.jpg (پەڕگە) ٢٠ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = یوو ھاڤ گۆت ئە فرێند ئین می | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٢٩، ١٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story 4 (Original Motion Picture Soundtrack).jpg (پەڕگە) ١١٦ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ ٤ (ساوند تراک) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٦:٥٧، ١٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story 2 Soundtrack.png (پەڕگە) ١٨٧ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ ٢ (ساوند تراک) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٦:٤٧، ١٦ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ ToyStoryOST.jpg (پەڕگە) ٢١ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ (ساوند تراک) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٦:١٨، ١٥ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Disney Speedstorm logo.jpg (پەڕگە) ١٠٩ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = دیزنی سپیدستۆرم | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٦:١٤، ١٥ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Kingdom Hearts III box art.jpg (پەڕگە) ١١٠ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = دڵەکانی شانشین ٣ | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٥:٤٢، ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Godzilla x kong the new empire poster.jpg (پەڕگە) ٧٠ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = گۆدزێلا دژی کۆنگ: ئیمپراتۆریەتە نوێیەکە | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٥:٠٩، ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Kinect Rush - A Disney-Pixar Adventure Coverart.png (پەڕگە) ٢٠٣ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = ڕاش: ئە دیزنی-پیکسار ئەدڤێنچەر | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٥:٠٢، ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Disney Friends.jpg (پەڕگە) ٤٨ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = دیزنی فرێندز | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٤:٥٧، ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Disney's Extreme Skate Adventure.jpg (پەڕگە) ١٠٨ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = دیزنیس ئێکسترێم سکەیت ئەدڤێنچەر | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٤:٥٢، ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story Mania.jpg (پەڕگە) ١٨ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = تۆی ستۆری مانیا! | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏٠٨:٠٩، ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ BuzzLightyearofStarCommandVideoGameCover.png (پەڕگە) ٢٠٩ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = باز ڵایتیێری فەرماندەی ئەستێرە (کایەی ڤیدیۆیی) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏٠٨:٠٤، ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story Racer.jpg (پەڕگە) ٢٦ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = پێشبڕکێوانی چیرۆکی کایەکلێ | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏٠٧:٥١، ١٠ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Buzz Lightyear to the Rescue art.png (پەڕگە) ٢٠٠ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ ٢: باز ڵایتیێر بۆ ڕزگارکردن | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٦:٥٨، ٩ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story 3 Cover Art.jpg (پەڕگە) ٤٤ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ ٣ (کایەی ڤیدیۆیی) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٦:٥١، ٩ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ ToyStory2 videogame gbc cover.jpg (پەڕگە) ٥٣ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ ٢ (کایەی ڤیدیۆیی) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٦:٣٢، ٩ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story Video Game SNES.png (پەڕگە) ٢٦١ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ (کایەی ڤیدیۆیی) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏٢٠:٢٦، ٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Royal Belgian Football Association logo.svg.png (پەڕگە) ٥٠ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://en.m.wikipedia.org/wiki/Belgium_national_football_team#/media/File%3ARoyal_Belgian_Football_Association_logo.svg | وتار = ھەڵبژاردەی تۆپی پێی بەلجیکا | چەندێتی =تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییەتی | زانیاریی تر = }}
‏١٩:١٢، ٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ England national football team crest.svg.png (پەڕگە) ١٧٩ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://en.m.wikipedia.org/wiki/England_national_football_team#/media/File%3AEngland_national_football_team_crest.svg | وتار = ھەڵبژاردەی تۆپی پێی ئینگلتەرا | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییەتی | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٢٨، ٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Neom Map.svg (1).png (پەڕگە) ١٠٤ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neom#/media/File%3ANeom_Map.svg | وتار = نیۆم | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بە پێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نیەتی | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٢١، ٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Neom City Logo.svg.png (پەڕگە) ٢٩٩ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neom#/media/File%3ANeom_City_Logo.svg | وتار = نیۆم | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بە پێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نیەتی | زانیاریی تر = }}
‏١٤:١٢، ٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story That Time Forgot.jpg (پەڕگە) ٢٩ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ: کات لەبیر کرا | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٤:٠١، ٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story of Terror.jpg (پەڕگە) ٢٠ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێی تیرۆر! | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٣:٠٣، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Forky Asks A Question titlecard.jpg (پەڕگە) ١٠٥ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = فۆرکی پرسیارێک دەکات | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٢:٥١، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ BLTitle.jpg (پەڕگە) ٣٤ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = باز ڵایتیێری فەرماندەی ئەستێرە | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٢:٤٧، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Qatar Football Association logo.svg.png (پەڕگە) ١٧٤ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://en.wikipedia.org/wiki/File:Qatar_Football_Association_logo.svg | وتار = هەڵبژاردەی تۆپی پێی قەتەر | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نیەتی | زانیاریی تر = }}
‏١٢:٤٤، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ AFC Asian Cup.png (پەڕگە) ٦٨ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://en.m.wikipedia.org/wiki/AFC_Asian_Cup#/media/File%3AAFC_Asian_Cup.png | وتار = جامی نەتەوەکانی ئاسیا | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نیەتی | زانیاریی تر = }}
‏١٠:٣٦، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Partysaurus Rex poster.jpg (پەڕگە) ٢٨ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = پارتیسۆرس ڕێکس | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٠:٢٩، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Small Fry poster.jpg (پەڕگە) ١٧ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = بێچووی بچووک (فیلم) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٠:٢١، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Hawaiian Vacation poster.jpg (پەڕگە) ٢٤ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = پشووی ھاوایی | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏٠٩:٤٤، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Buzz Lightyear of star command poster.jpg (پەڕگە) ٢٧ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = باز ڵایتیێری فەرماندەی ئەستێرە: سەرەتای سەرکێشییەکە | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏٠٩:٤٠، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Lightyear (2022 film) poster.jpg (پەڕگە) ٢٥ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = ڵایتیێر (فیلم) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏٠٩:٣٢، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Bo Peep.png (پەڕگە) ١٢٢ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = بۆ پیپ | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏٠٩:٠٩، ٧ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Jessie (Toy Story).png (پەڕگە) ٥٣ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = جێسی (چیرۆکی کایەکلێ) | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٣٧، ٥ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Buzz Lightyear (Toy Story character).png (پەڕگە) ٨٢ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = باز ڵایتیێر | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٢٦، ٥ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story 4 poster.jpg (پەڕگە) ١٥٢ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ ٤ | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٦:٠٩، ٥ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Dawri Al-Mumtaz logo (2023).png (پەڕگە) ٦٢ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iraqi_Premier_Division_League#/media/File%3ADawri_Al-Mumtaz_logo_(2023).png | وتار = خولی نایابی عێراق | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بە پێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نیەتی | زانیاریی تر = }}
‏١٥:٢٣، ٥ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Peshmerga Sulaymaniya SC logo.png (پەڕگە) ١٢٤ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://www.facebook.com/100083092610990/posts/pfbid03oYdX5QEnm11Qi1MrKE2bnQyUnrLpdctujcxhrYBNq8L2e5EBwBK6ihDaykcfsCfl/ | وتار = یانەی وەرزشی پێشمەگەی سلێمانی | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بە پێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = یانەی وەرزشی پێشمەرگەی سلێمانی | زانیاریی تر = }}
‏١٢:٢٢، ٥ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Al-Talaba SC logo.svg.png (پەڕگە) ١١٢ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://www.transfermarkt.com/al-talaba-sc/startseite/verein/21726 | وتار = یانەی وەرزشی تەڵەبە | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییەتی | زانیاریی تر = }}
‏١١:٥٩، ٥ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Al quwa al jawiya logo.png (پەڕگە) ١٦٣ کیلۆبایت Rabar ajax1 {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = لۆگۆ | سەرچاوە = https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9#/media/%D9%85%D9%84%D9%81%3AAl_quwa_al_jawiya_logo.png | وتار = یانەی وەرزشی قوەجەوییە | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بە پێی پێویست | مەبەست = بۆباشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییەتی | زانیاریی تر = }}
‏١٨:٤١، ٣ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ ToyStory3PromoImage.jpg (پەڕگە) ٢٩ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ ٣ | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٨:٣٦، ٣ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Book disney a to z.jpg (پەڕگە) ١٩ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = دیزنی ئەی توو زێد | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
‏١٧:٤٠، ٢ی حوزەیرانی ٢٠٢٤ Toy Story 3 screenshot.jpg (پەڕگە) ٤٧ کیلۆبایت Tessla {{ھۆکاری بەکارھێنانی نائازاد | ناساندن = پۆستەری فەرمیی فیلم | سەرچاوە = ویکیپیدیای ئینگلیزی | وتار = چیرۆکی کایەکلێ ٣ | چەندێتی = تەواو | ڕێزۆلووشنی کەم = بەپێی پێویست | مەبەست = بۆ باشترکردنی وتار | جێگۆڕی = نییە | زانیاریی تر = }}
پەرەی یەکەمپەڕەی پێشووپەڕەی داهاتوودوا پەڕە