بەیینە (سوورەت)

سوورەتی بەینەت (بە عەرەبی: سورة البينة) سوورەتی ٩٨ی قورئانە و ٨ ئایەتە. سوورەتێکی مەدینەییە و دوای سوورەتی قەدر دابەزیوە.

سوورەتی ٩٨ی قورئان
سوورەتی بەینەت
سورة البينة

بەیینە (سوورەت)
جۆری سوورەتمەدینەیی
ناوەکانی ترالبریة، لم یکن،‌ القیامه، اهل الکتاب
جوزء٣٠
ژمارەی ئایەتەکان٨
ژمارەی وشەکان٩٥
ژمارەی پیتەکان٤٣٥