ئیقلیما بە پێی عەھدی عەتیق، یێکەم کچی ئادەمو وخووشکی دوانەی قابیل بوو حەوا لە ێیکەم جاری مناڵ بوونی دوانەی بوو. کووڕێک (قابیل،) و ئەوەی تر کچ (ئیقلیما). ھەروەھا بۆ جاری دووھەمیش دوانەی بوو، کووڕێک ھابیلو کجێک لیوزا. بۆ زۆر بوونی نەسلی ئادەمیزاد، خودا فەرمانی بە ئادەم کرد کە قابیل لەگەڵ دوانەی ھابیل (لیوزا) ھاوسەرگیری بکا و ھابیل لەگەڵ دوانەی قابیل (ئیقلیما). بەڵام ئیقلیما لە لیوزا جوانتر بوو، و برای گەورە (قابیل) ئەوەی پێ قبوڵ نەدەکرا بۆیە ئەو ڕقەی دوای چەند ڕوودنێکی تریش بوو بە ھۆی کووشتنی ھابیل، بەمەش یێکەم تاوانی کووشتن لە لایەن ئادەمیزادەوە ھاتە کردن.

Bouguereau-یێکەم بەیانی-1888
ئالۆزی و سەرگەردانی قابیل و خێزانەکەی

سەرچاوەکاندەستکاری

لغت‌نامە دھخدا