ھەسارەی بچووک

ھەسارەی بچووک تەنێکی ئاسمانین و لە دەوری خۆر دەخوولێنەوە، ھەروەھا ئەو تەنانە ھەسارەی تەواو نین و کلکداریش نین، یەکەم ھەسارەی بچووک دیتراوە بە ناوی سێریس لە ساڵی ١٨٠١ لەو کاتیەوە ھەتا ئێستا بە نێزیکەیی ٤٠٠٠٠٠ ھەسارەی بچووک دیترایتەوە و بەشی ھەرە زۆریشی دەکەوت ناوچەیی پشتوێنی کویپێر

ھێڵکاریی ئۆیلەر روونی دەکاتەوە جۆرە تەنەکانی کۆمەڵەی خۆر روون دەکاتەوە

ژمارەیاندەستکاری

سەدان ھەزار ھەسارەی بچووک دیترانەوە لە کۆمەڵەی خۆر لە ساڵی ٢٠٠٩، لەو ساڵەدا بەردەوام ھەسارەی بچووک دەدیترانەوە بە جۆرەک لە یەک مانگی ساڵی ٢٠٠٩ نێزیکەی ٣٠٠٠ ھەسارەی بچووک دیترانەوە، ھەروەھا ھەتا ئێستا ١٥٠٠٠ ھەسارەی بچووک ناوی فەرمی خۆی ھەیە.

سەرچاوەکاندەستکاری