ڕەبیعەلئەووەڵ

(ڕەوانەکراوە لە ڕەبیعەلئەووەلەوە)

ڕەبیعەلئەووەل (بە عەرەبی ربیع الاولی) سێھەم مانگی ساڵی کۆچییە. مانگی ڕەبیعەلئەووەل (٢٩ یان) ٣٠ ڕۆژە.

ڕەبیعەلئەووەل (ربيع الأول)؛ ڕەبیع لە عەرەبیدا بە مانای بەهار دێت بە گشتی واتە بەهاری یەکەم، و ناونانی مانگەکە لە بەهاردابوو ئەو ناوەیان لێناوە.