نووسەکانی چینیی سادەکراو

(لە چینی سادەکراوەوە ڕەوانە کراوە)

نووسەکانی چینیی سادەکراو یەکێکە لە نووسراوە زمانی چینی. ئەو نووسراوە لە ساڵی ١٩٥٦ دروست کرا. ھەروەھا لە کۆماری گەلی چین بەکاردێت.

為-order.gif Roscosmos
india