نووسەکانی چینیی سادەکراو

(لە چینی سادەکراوەوە ڕەوانە کراوە)

نووسەکانی چینیی سادەکراو یەکێکە لە نووسراوە زمانی چینی. ئەو نووسراوە لە ساڵی ١٩٥٦ دروست کرا. ھەروەھا لە کۆماری گەلی چین بەکاردێت.

Roscosmos
india